Fakta om oss

 
Nygårds Förskola är en privat förskola som driver sin verksamhet i lokaler på Nygårdsgatan 6 & Nygårdsgatan 10.

Vi har öppet mellan kl.07.00-17.00. Förskolan öppnar både på Stora Nygård och ekorrarna kl.7.00 och stänger på Stora Nygård.

Förskolan har alltid stängt några veckor i juli månad, samt mellan jul och nyår.

Fredagen innan sommar ledigheten och innan julledigheten stänger vi kl. 15.00.
Vi har även rätt till 4 st. planerings/stängningsdagar varje år. I år kommer vi att utnyttja två dagar under våren och en dag under hösten.

Vi arbetar med utepedagogik med inslag av hälsa och miljö.
 
På Lilla Nygård finns vår småbarnsavdelning Ekorrarna här går 11 barn i åldrarna 1-2 år.

Lilla Nygårds lokal är 100 kvm och finns på Nygårdsgatan 6. Här arbetar 3 personal: Susanne, Christine och Daniella.

På Stora Nygård finns det två grupper, nallarna och björnarna här kan det gå upp till 38  barn i åldrarna 2-5 år.

Stora Nygårds lokal är 350 kvm och finns på Nygårdsgatan 10.

Nallarna har 16 barn i åldrarna 2-3 år. Här arbetar 3 personal:Malin, Amanda och Lena.

Björnarna har 16 barn i åldrarna 5-6 år. Här arbetar 3 personal: Åsa, Hanna och Camilla

På Stora Nygård finns Louise som lagar vår mat.
 
Vi har utbildad personal, 3 förskollärare och 7 barnskötare.

Vi har 2 st. barnpiloter på Nygårds Förskola.En barnpilot är en resurs, kunskapskälla, konsult samt ett stöd för sina arbetskamrater när det gäller att se och agera när ett barn far illa.
 
All personal har gått Första Hjälpen utbildning samt Brandskyddsutbildning.

Förskolan har ett Trygghetsråd, som består av 2 pedagoger  Hanna och Lena.Vi finns till stöd för både barn, föräldrar och pedagoger vid ev. oro och/eller kränkande behandling.